حراج!

۱۷۰,۰۰۰ریال ۱۶۱,۰۰۰ریال

توضیحات

عنوان صفحه
فصل اول : برنامه ريزی مسابقات و رويدادهای ورزشی
تعريف برنامه ريزی
طبقه بندی يا ابعاد مختلف برنامه ريزی
موارد اهميت برنامه ريزی رويدادهای ورزشی
برنامه ريزی راهبردی (استراتژيک) رويدادهای ورزشی
فرايند برنامه ريزی راهبردی
برنامه ريزی عملياتی
شيوه های برنامه ريزی عملياتی
١- جدول زمان بندی عمليات مدير رويداد ورزشی در طول خط زمانی فرايند برگزاری
٢- برنامه ريزی عملياتی از طريق جدول کارنما
کاربرد جدول کارنما در برگزاری المپياد ورزشی قهرمانان کشور
جدول کارنمای يک همايش ملی
٣- تقويم ورزشی
فرايند تنظيم يک تقويم ورزشی
تقويم ورزشی سال ١٣٨٣ فدراسيون کشتی
فصل دوم : سازماندهی مسابقات و رويدادهای ورزشی
تعريف سازماندهی
فرايند سازماندهی
نمودار سازمانی
شيوه های ترسيم نمودار سازمانی
تفويض اختيار و عدم تمرکز
مشارکت دادن داوطلبان
سازماندهی يک مسابقه ورزشی
سازماندهی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی
نمودار سازمانی هيجدهمين يونيورساد دانشجويی
تحليل نمودار سازمانی هيجدهمين يونيورساد دانشجويی
فصل سوم : نقش نيروهای داوطلب در برگزاری مسابقات و رويدادهای ورزشی
داوطلبان
علل داوطلبی
چرا مردم داوطلب می شوند
تعريف و طبقه بندی سازمانهای داوطلب
۳ | P a g e
راهکارهای حفظ داوطلبين
راهکارهای ايجاد نظام داوطلبی در ورزش کشور
آموزش داوطلبان
نيازهای آموزشی داوطلبان چهارمين دوره بازيهای اسلامی زنان
فصل چهارم : بازاريابی مسابقات و رويدادهای ورزشی
تعريف بازاريابی
مديريت بازاريابی
تحقيقات بازاريابی
در تحقيقات بازاريابی O هفت
ترکيب بازاريابی
محصول
قيمت
مکان
ترويج
حاميان مالی رويدادهای ورزشی
فوايد حمايت مالی
بازاريابی ورزشی از طريق حاميان مالی
(poT) شرکای تجاری المپيکها
ايجاد تحول در روند حق پخش تلويزيونی بازيهای المپيک
usiF راههای تامين منابع مالی
اهداف حمايت مالی سواچ از المپيک
ارزيابی حمايت مالی سواچ
برنامه حاميان مالی هفتمين المپياد ورزشی دانشجويان
فصل پنجم : شيوه های اطلاع رسانی و انعکاس اخبار مسابقات و رويدادهای ورزشی
اهميت انعکاس اخبار و رويدادهای ورزشی
اطلاعيه مطبوعاتی
تعريف اطلاعيه مطبوعاتی
جرايد و روزنامه های کثير الانتشار
سبک های نگارش اطلاعيه مطبوعاتی
سبک هرم وارونه
سبک تاريخی
سبک تاريخی همراه با ليد (سبک ترکيبی)
سبک پايان شگفت انگيز
عناصر خبر
تيتر نويسی – ويژگيهای تيترهای خوب
۴ | P a g e
انواع تيتر از نظر شکل – انواع تيتر از نظر محتوی
ليد نويسی
مقايسه شيوه خبر نويسی در رسانه های مختلف
رهنمودهايی برای تنظيم يک گزارش مسابقه ورزشی
مصاحبه
نکاتی پيرامون يک مصاحبه فوق
فصل ششم : مديريت و سرپرستی کاروان های ورزشی اعزام به رقابتهای برون مرزی
مقدمه
الف) اقدامات قبل از اعزام کاروان
١ – تامين بودجه و اعتبارات ريالی و ارزی
٢ – گذرنامه
٣ – رويداد (ويزا)
٤ – مجوز خروج
٥ – لوازم مورد نياز
٦ – مدارک ضروری
٧ – ساير اقدامات ضروری
٨ – اطلاعات لازم در خصوص کشور ميزبان
ب) اقدامات لازم در حين عزيمت
١ – در فرودگاه کشور ايران
٢ – مدت حضور در هواپيما
٣ – اقدامات لازم در کشور واسط
٤ – فرودگاه کشور ميزبان
ج) اقدامات لازم در کشور ميزبان
١ – تبديل ارز کاروان
٢ – مراقبت های ايمنی
د) عمليات ضروری حين بازگشت
ه) عمليات پس از عزيمت
فصل هفتم : مقررات و سياستهای رويدادها و مسابقات ورزشی
مقررات و سياست های برنامه رويداد
شايستگی
رهنمودهای سياست شايستگی
اقدام انضباطی – عدم حضور (غيبت از مسابقه)
تعويق بازی و تنظيم مجدد جدول بازيها
تاييديه پزشکی
طرح ريزی جدول مسابقات
اعتراضات
۵ | P a g e
DI کارت شناسائی
فرايند صدور کارت شناسائی
فصل هشتم : جشنها و مراسم مسابقات و رويدادهای ورزشی
مراسم حمل مشعل – مراسم افتتاحيه
تنظيم فهرست کشورها در ترتيب رژه
برنامه عزيمت و حضور اعضای کاروان های ورزشی در مراسم افتتاح يونيورساد
سالن آماده باش
فواصل و ترتيب رژه کاروان ها
خروج از ميدان و استقرار بر سکوها
خروج از سکوها
برنامه گوينده – وظايف راهنمايان
برنامه عملياتی مدير مراسم افتتاحيه
اطلاعيه کميته افتتاحيه
ورود و استقرار در زمين چمن
خروج از استاديوم – مراسم پرچم
فصل نهم : آشنايی با جداول مسابقات ورزشی
عوامل موثر در انتخاب نوع جدول – انواع جداول ورزشی
جدول يک حذفی – جدول دو حذفی – چيدمان تيم ها – جدول آسيايی
جدول مسابقات رشته های رزمی – جدول دوره ای – جداول ترکيبی
جدول جام جهانی – جدول فيزو

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جزوه رشته تربيت بدنی و علوم ورزشی – شاخه مديريت ورزشی”

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: جزوات دانشگاهی
  • فروشنده : جزوات دانشگاهی
  • آدرس: تهران
    تهران
  • هنوز امتیازی یافت نشده است.