مفهوم قرآني ولايت سياسي در علوم اسلامي

بازدید: ۱ سياست متعاليه y سال اول y شماره سوم ۹۲ زمستان y مفهومقرآني ولايت سياسي در علوماسلامي (۲۴ تا ۷) ۷ مفهوم قرآني ولايت سياسي در علوم اسلامي ∗ سيدحسين سيدحسيني داود مهدويزادگان ، ∗∗ ۱۳۹۲/۷/۲۵ :دريافت تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۳… Read More

بازدید: ۷پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان asa در این چند صفحه به موقعیت هایی بر می خورید که ممکن است در گذشته با آن مواجه شده یا نشده باشید. می خواهیم بدانیم معمولا در هر موقعیت چه می کنید. لطفا… Read More

طراحي فرم پرسشنامه موانع ارتقاي زنان شاغل در … به مناصب مديريتي

بازدید: ۱طراحي فرم پرسشنامه موانع ارتقاي زنان شاغل در … به مناصب مديريتي پرسشنامه حاضر به منظور شناخت موانع حضور زنان در مناصب مديريتي براي برنامه ريزي در جهت هدايت ، رشد و انتصاب عادلانه نيروي انساني در خدمت موثر به… Read More

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

بازدید: ۱ پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی دانش­ آموز عزیز با سلام پرسش­نامه­ ای که در دست شماست، برای بررسی  نگرش شما در مورد برخی از آسیب­های اجتماعی مثل (سرقت ـ پرخاشگری ـ مواد مخدر ـ مسائل جنسی ـ… Read More

پرسش‌نامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

بازدید: ۱ پرسش‌نامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها خانواده محترم  با اهداي سلام و تحيات: به اطلاع حضرتعالي مي رساند كه معاونت پژوهشي استدانداري استان قم قصد دارد به منظور شناخت و بررسي وضعيت مهاجران و تبيين عوامل مؤثر بر… Read More

پرسش‌نامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

بازدید: ۱ پرسش‌نامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها خانواده محترم  با اهداي سلام و تحيات: به اطلاع حضرتعالي مي رساند كه معاونت پژوهشي استدانداري استان قم قصد دارد به منظور شناخت و بررسي وضعيت مهاجران و تبيين عوامل مؤثر بر… Read More