مفهوم قرآني ولايت سياسي در علوم اسلامي

سياست متعاليه y سال اول y شماره سوم ۹۲ زمستان y مفهومقرآني ولايت سياسي در علوماسلامي (۲۴ تا ۷) ۷ مفهوم قرآني ولايت سياسي در علوم اسلامي ∗ سيدحسين سيدحسيني داود مهدويزادگان ، ∗∗ ۱۳۹۲/۷/۲۵ :دريافت تاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ :تأييد تاريخ… Read More

پرسشنامه رایگان تمایل به برنامه ریزی(در زندگی شخصی)

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی(در زندگی شخصی) تعداد سؤالات : ۵ سوال تمایل اشخاص به برنامه ریزی در زندگی شخصی را نشان می دهد …… ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ….. …… ……… Read More

طراحي فرم پرسشنامه موانع ارتقاي زنان شاغل در … به مناصب مديريتي

طراحي فرم پرسشنامه موانع ارتقاي زنان شاغل در … به مناصب مديريتي پرسشنامه حاضر به منظور شناخت موانع حضور زنان در مناصب مديريتي براي برنامه ريزي در جهت هدايت ، رشد و انتصاب عادلانه نيروي انساني در خدمت موثر به ارگانها… Read More

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه (۵۰ ماده)

مقیاس اندازه گیری نگرش های صمیمانه (۵۰ ماده) جملات زیر ، به احساسات و نگرش های شما درباره دیگران ، هم چنین به روابطی که با آن ها برقرار می کنید ، مربوط می شود . این جملای مخصوصا نزدیکی… Read More

پرسش‌نامه سنجش گرایش به حجاب و عوامل مؤثر بر آن

پرسش‌نامه سنجش گرایش به حجاب و عوامل مؤثر بر آن   رديف عنوان درجات پاسخ دهي خيلي زياد زياد كم خيلي کم ۱   به نظر شما استفاده از حجاب تا چه ميزان در بالا رفتن ارزش زن تأثير دارد؟… Read More

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی دانش­ آموز عزیز با سلام پرسش­نامه­ ای که در دست شماست، برای بررسی  نگرش شما در مورد برخی از آسیب­های اجتماعی مثل (سرقت ـ پرخاشگری ـ مواد مخدر ـ مسائل جنسی ـ خودکشی و… Read More

پرسش‌نامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

پرسش‌نامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها خانواده محترم  با اهداي سلام و تحيات: به اطلاع حضرتعالي مي رساند كه معاونت پژوهشي استدانداري استان قم قصد دارد به منظور شناخت و بررسي وضعيت مهاجران و تبيين عوامل مؤثر بر مهاجر پذيري… Read More

پرسش‌نامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

پرسش‌نامه سنجش عوامل مهاجرت به شهرها خانواده محترم  با اهداي سلام و تحيات: به اطلاع حضرتعالي مي رساند كه معاونت پژوهشي استدانداري استان قم قصد دارد به منظور شناخت و بررسي وضعيت مهاجران و تبيين عوامل مؤثر بر مهاجر پذيري… Read More