آموزش ويراستاري (ويرايش) متن در ورد ( ويراستار)

آموزش ويراستاري (ويرايش) متن در ورد مقدمه: ممكن است شما سند وردي را تايپ كرده باشيد و حتما اين مسئله را درك نموده ايد كه اشتباهات دستوري و تايپي و… در متن امري اجتناب ناپذير است و ممكن است اين… Read More

نكاتي چند درباره ويرايش متون درسي

نكاتي چند درباره ويرايش متون درسي دكتر حسين هاجري* hajari-npf@yahoo.com     گزینه مورد نظر خود را در زیر انتخاب نمایید:   صفحه آرایی و ویراستاری  هزینه تایپ تحلیل آماری ترجمه مشاوره مقاله و پایان نامه سفارش منابع علمی  … Read More

غزل سرد و گرم سیر اجمالی غزل در ادبیات فارسی )از رودکی تا حافظ(

غزل سرد و گرم سیر اجمالی غزل در ادبیات فارسی )از رودکی تا حافظ(  ابراهیم الطافی چکیده در بیان غزل باید گفت: که عشق بازی باشد با زنان و حدیث کردن با ایشان یکای از قادیمی تارین قالبهای شعر… Read More

مقاله بررسی مشکالات آموزشی درس ادبیات فارسی و دستور زبان فارسی در دورۀ متوسطۀ اول و دوم و رسیدن به راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکالت

بررسی مشکالت آموزشی درس ادبیات فارسی و دستور زبان فارسی در دورۀ متوسطۀ اول و دوم و رسیدن به راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکالت  دکتر محمد یاسین دادکانی  علیرضا کمان باز چکیده درس ادبیات فارسی و دستور… Read More