بازدید: 9972

                  

نکته مهم: نظر به شروع فعالیت رسمی این سایت از بهمن ماه  ۱۳۹۷ و تازه تاسیس بودن آن، جهت ساخت فروشگاه بصورت رایگان، تامدت محدود (حداکثر تا پایان فروردین ۹۸) فرصت در اختیار اساتید و پژوهشگران گرامی قرار داده شده است.

لطفا قبل از ایجاد فروشگاه؛ به راهنمای عضویت و قوانین فروشگاه مراجعه کرده و حتما برای تایید فایل و بارگذاری؛ فایل خود را از طریق فرم انتهای راهنمای عضویت برای ما ارسال فرمایید تا در کمتر از ۲۴ ساعت برروی سایت قرار گیرد.