نکته مهم: لطفا قبل از ایجاد فروشگاه؛ به راهنمای عضویت و قوانین فروشگاه مراجعه کرده و حتما برای تایید فایل و بارگذاری؛ فایل خود را از طریق فرم انتهای راهنمای عضویت برای ما ارسال فرمایید تا در کمتر از ۲۴ ساعت برروی سایت قرار گیرد.