به شریف فایل خوش آمدید

بازدید: ۲۱۳شریف فایل، سایتی است که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از مهر ۱۳۹۷ کار خود را باهمکاری جمعی از دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف؛ تهران؛ علم و صنعت ایران؛ آزاد اسلامی؛ پیام نور؛ امیرکبیر؛ شهیدبهشتی؛ علامه طباطبایی و… Read More

بانک موضوعی فروشگاه مجازی و خدمات علمی

بازدید: ۱۸۶ برق عمران الکترونیک و مخابرات صنایع کامپیوتر و IT کشاورزی و شیلات معدن معماری مکانیک موادومتالوژی نساجی نفت وپتروشیمی نقشه برداری ادبیات فارسی اقتصاد تربیت بدنی جغرافیا حسابداری حقوق روانشناسی و تربیتی زیان های خارجی علوم اجتماعی علوم… Read More